SME TU PRE VÁS OD PONDELKA DO SOBOTY V ČASE 8-20 hod
VAŠA SPOKOJNOSŤ, NAŠA ODMENA
VAŠA SPOKOJNOSŤ, NAŠA ODMENA
SĽÚBIME LEN TO, ČO VIEME SPLNIŤ
SĽÚBIME LEN TO, ČO VIEME SPLNIŤ
SPOĽAHNITE SA NA NÁS, VŠETKO VYBAVÍME ZA VÁS
SPOĽAHNITE SA NA NÁS, VŠETKO VYBAVÍME ZA VÁS
Vyhľadávanie
Podrobné vyhľadávanie
  -     €
  -   m2

Dokumenty potrebné k sprostredkovaniu realitného obchodu


 

BYT

- Aktuálny list vlastníctva (použiteľný na právne úkony)

- Kópia katastrálnej mapy 

- Zmluva o prevode vlastníctva bytu (nadobúdacia zmluva)

- Vyhlásenie správcu bytového domu, že vlastník nemá nedoplatky za služby

    spojené s užívaním bytu

- Súhlasné stanovisko na predaj bytu na základe plnej moci overenej u notára

  (ak je viac vlastníkov ako dvaja)

- Znalecký posudok (možnosť zabezpečenia prostredníctvom nášho zmluvného

   znalca)


 

DOM

- Aktuálny list vlastníctva (použiteľný na právne úkony)

- Kópia z katastrálnej mapy

- Geometrický plán

- Stavebné povolenie

- Kolaudačné rozhodnutie

- Súhlasné stanovisko na predaj domu na základe plnej moci overenej u notára

  (ak je viac vlastníkov ako dvaja)

- Znalecký posudok (možnosť zabezpečenia prostredníctvom nášho zmluvného

   znalca)


 

PREVOD ČLENSKÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ K DRUŽSTEVNÉMU BYTU

- Všetky kópie dokumentov podpísané a vydané príslušným bytovým

   družstvom

- Pôdorys bytu


 

POZEMOK

- Aktuálny list vlastníctva (použiteľný na právne úkony)

- Kópia z katastrálnej mapy

- Územná plánovacia informácia (nie staršia ako jeden rok)

- Súhlasné stanovisko s predajom pozemku na základe plnej moci overenej

   u notára (ak je viac vlastníkov ako dvaja)