SME TU PRE VÁS OD PONDELKA DO SOBOTY V ČASE 8-20 hod
VAŠA SPOKOJNOSŤ, NAŠA ODMENA
VAŠA SPOKOJNOSŤ, NAŠA ODMENA
SĽÚBIME LEN TO, ČO VIEME SPLNIŤ
SĽÚBIME LEN TO, ČO VIEME SPLNIŤ
SPOĽAHNITE SA NA NÁS, VŠETKO VYBAVÍME ZA VÁS
SPOĽAHNITE SA NA NÁS, VŠETKO VYBAVÍME ZA VÁS
Vyhľadávanie
Podrobné vyhľadávanie
  -     €
  -   m2

NOTÁRSKA ÚSCHOVA / POPLATKY

Notárska úschova sa v realitnom obchode považuje za jeden z najbezpečnejších spôsobov odovzdania kúpnej ceny. Peňažné prostriedky má v dispozícii neutrálna osoba – notár, ktorá zabezpečí, aby sa peniaze odovzdali tomu, komu sa na základe stanovených podmienok dostať majú.

Pri uschovávaní peňažných prostriedkov sa spisuje notárska zápisnica, v ktorej sú uvedené presné podmienky, ako má notár pri vydaní peňazí z notárskej úschovy postupovať. Tieto podmienky bývajú spravidla rozdelené do dvoch skupín:

- prvá skupina obsahuje podmienky, za ktorých je notár povinný vydať predmet notárskej úschovy (teda kúpnu cenu) do rúk predávajúceho. Týmito podmienkami býva spravidla list vlastníctva, na ktorom je ako vlastník nehnuteľnosti vedený kupujúci a/alebo rozhodnutie správy katastra o povolení vkladu

- druhá skupina obsahuje podmienky, za ktorých je notár povinný vydať predmet notárskej úschovy späť kupujúcemu. Ide spravidla o prípady, kedy príslušná správa katastra odmietne vykonať zápis do katastra nehnuteľností, resp. o prípady, kedy kupujúci v stanovenej lehote podmienky uvedené v prvej skupine nesplní.

Pokiaľ ide o poplatky (odmenu) notára za notársku úschovu peňazí, táto sa vypočítava podľa vyhl. č. 31/1993 Z.z.

Výška peňažnej úschovy

Odmena notára:

ak suma úschovy je do 3 319, 39 eura

23,24 €

ak suma úschovy je nad 3 319, 39 eura do 16 596, 96 eura (vrátane)

49, 79 €

ak suma úschovy je nad 16 596, 96 eura do 33 193, 92 eura (vrátane)

99, 58 €

ak suma úschovy je nad 33 193, 92 eura do 331 939, 19 eura (vrátane)

165, 97 €

ak suma úschovy je nad 331 939, 19 eura

331,94 €


K sume treba pripočítať DPH (20 %), keďže veľká väčšina notárov sú platcami DPH.

Zoznam notárov a kontaktné údaje na nich nájdete na stránke www.notar.sk. Na spísanie notárskej zápisnice o prevzatí peňazí do úschovy je potrebné sa vopred telefonicky u notára objednať

Cena za overenie jedného podpisu je 2,87 EUR (vrátane DPH)